En
Триизмерна визуализация, анимация и презентация
Триизмерната визуализация и анимация е едно от най-убедителните средства за представяне на идеи, концепции и замисли. С опита, който имат, и използването на най-съвременни компютърни сиситеми и приложения, нашите специалисти могат да направят "чудеса" от пиксели.

Sidus Arch