Инженеринг
En
Сидус Арх успешно сътрудничим и ползваме, като подизпълнители, едни от най-добрите професионалисти на българския пазар - иженери по част Конструктивна, ОВК, ВиК, Електро, Геодезия и др., за да можем да предложим на нашите клиенти продукт зад който да застанем уверено и отговорно. Нашето дълбоко убеждение е, че внимателното обмисляне, правилната инвестиция и отделено време в процеса на проектиране се възвръщат многократно по време на строителството и особено по време на експлоатацията на сградата.

 • изработване на проекти и становища по част "Конструктивна"
 • изработване на проекти и становища по част "Електротехническа"
 • изработване на проекти и становища по част "Отопление, Вентилация и Климатизация"
 • изработване на проекти и становища по част "Топлотехническа Ефективност"
 • изработване на проекти и становища по част "Водоснабдяване и Канализация"
 • изработване на проекти и становища по част "Геодезия"
 • изработване на инженерно геоложки доклади
 • геодезическо заснемане на терени, сгради и подземна инфраструктура
 • проектиране на системи за сградна автоматизация BMS
 • изработване на работни детайли, технически спецификации и количествени сметки
 • изработване на тръжна документация
 • изработване на екзекутивна документация

Sidus Arch