Sidus Arch
En
Библиотечно съоръжение на Yale University
New Haven, CT - РЗП - 48 000 sf
Технически Проект
2008
Библиотечно съоръжение на Cornell University
Ithaca, NY - РЗП - 34 825 sf
Технически Проект
2008