En
Юридически услуги
Сидус Арх разполага и работи с доказани специалисти - адвокати и юрисконсулти притежаващи задълбочен опит в областта на строителното право, като предоставя пълен набор от правни решения за проектантския и строителен сектор. Нашият обхват от дейности включва изготвяне на правни становища относно зониране, одобряване на инвестиционни проекти и придобиване на разрешение за строеж. Съдействаме на нашите клиенти по време на всеки етап от строителните им проекти и предлагаме висококачествена правна помощ по процесуални и арбитражни въпроси, за разрешаване на строителни спорове, както и за обжалване на индивидуални административни актове относно строителството.

  • консултации по строително право
  • консултации и съдействие по избора на подходящи обекти за инвестиции в страната
  • участие в преговори и изготвяне на предварителни договори за строителство, придобиване на имоти, право на строеж, вещни права и др.
  • изработване на тръжни документи и провеждане на процедури по избор на главен изпълнител
  • пълно правно обслужване на инвестиционни проекти
  • изработване на документация за кандидатстване по Структурни Фондове на ЕС
  • представителство и пълномощие пред всички държавни и общински, частни  и експлоатационни инфраструктурни дружества

Sidus Arch