Sidus Arch
En
IKEA София *
РЗП - 56 090 м2
Административна сграда
София, РЗП - 2 800 м2
Бизнес Център и Търговско Представителство
гр. Бургас - 2012 г. РЗП - 2 340 м2