Sidus Arch
Проект и реконструкция на старата градска баня и превръщането и в "Бизнес Инкубатор"
гр. Враца, Възложител - МРРБ, РЗП - 2 400 м2, 2006 г.
Проект и реконструкция на читалище Витоша, гр. София, кв. Витоша, РЗП - 1 750 м2, 2006г.

Проект и реконструкция на историческа сграда, гр. София, бул. Витоша,
Възложител - Министрство на Финансите, РЗП - 1230 м2., 2007 г.